Ochrana osobných údajov

Fashion4VIP se zaväzuje k ochrane Vášho súkromia a poskytovaniu bezpečného internetového nákupu všetkým používateľom. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na informácie získané prostredníctvom našich webových stránok, vrátane všetkých pomocných stránok (Guide-Sites) a riadi sa podľa neho zber a použitie webových dát. Prečítajte si prosím celé naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov nižšie, a kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok.

Aké informácie zhromažďujeme?

Zhromažďujeme o Vás informácie potrebné k vybaveniu objednávky, a poskytnutiu čo najefektívnejšej a najdokonalejšej služby. Zhromažďujeme osobné údaje ako mená, e-mailové adresy a demografické informácie ako je pohlavie či poštovné smerovacie číslo. Môžeme tiež získať Vašu IP adresu, názov prístupovej domény, prístupové časy a adresy webových stránok, z ktorých ste nás navštívili. Tieto informácie sú zhromažďované ako počas registrácie na stránke, tak aj počas odpovedi na špecifické požiadavky, napr. zasielanie newsletterov. Informácie zhromaždené na Fashion4VIP budú sprístupnené webovým stránkam v rámci siete stránok Fashion4VIP.

K čomu budú dáta použité?

Používame osobné údaje, aby sme mohli našim zákazníkom zobraziť obsah podľa ich preferencií, zasielať newslettery, informačné e-maily, doplnky, propagačné materiály, prieskumy a ďalšie dáta. Je kedykoľvek možné príjem týchto informácií zrušiť. Používame zozbierané dáta tiež k posudzovaniu a spravovaniu našich služieb, k reagovaniu na prípadné problémy a k pozorovaniu užívateľských trendov, k určeniu, ktorá časť našich služieb je najpopulárnejšia.

Ponechávame si právo poskytnúť bez upozornenia či žiadosti o súhlas akékoľvek informácie potrebné podľa zákona, vyhlášky alebo právneho nariadenia, k vyšetreniu zákazníckych sťažností či možných porušení zákona, k ochrane integrity našej siete a nášho majetku, k ochrane našich návštevníkov a ďalších, k plneniu Vašich požiadaviek či k spolupráci v právnom vyšetrovaní.

COOKIES

Portál Fashion4VIP používa cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré identifikujú Váš počítač na našom serveri. Tieto cookies nám žiadnym spôsobom neumožňujú prístup do vášho počítača a nie sú v nich uložené žiadne informácie vzťahujúce sa k Vám alebo Vašim kreditným kartám. Sú používané na sledovanie času a navštívených oblastí našich webových stránok, čo nám poskytuje užitočné informácie pre sprístupnenie stránok viacerým užívateľom. Cookies nám tiež pomáhajú zlepšiť kvalitu našich služieb.

Ako zhromaždené informácie používame?

Používame Vaše osobné údaje, aby sme Vám poskytli informácie a obsah, ktorý žiadate. Nebudeme Vám zasielať žiadny marketingový materiál, pokiaľ ste o to prostredníctvom týchto webových stránok nepožiadali.

Zhromaždené informácie používame, aby sme lepšie porozumeli Vášmu používaniu stránok a ku zlepšeniu Vášho pôžitku a skúsenosti s našim portálom. Napríklad tieto informácie môžeme použiť k zlepšeniu dizajnu a obsahu našich webových stránok, alebo k analýze služieb, ktoré ponúkame.

Naši zamestnanci, agenti a zmluvní partneri, ktorí majú k Vašim osobným údajom prístup, sú zaviazaní chrániť Vaše osobné údaje v súladu s týmto prehlásením.

Môžeme poskytnúť prístup k Vašim osobným údajom, pokiaľ budeme právne povinný k spolupráci pri policajnom vyšetrovaní, či inom právnom procese, k ochrane proti zneužitiu alebo neautorizovanému používaniu týchto webových stránok, k obmedzeniu našej právnej zodpovednosti a ochrane našich práv, či k ochrane práv a bezpečnosti návštevníkov týchto webových stránok alebo verejnosti. V týchto prípadoch sú informácie poskytnuté len na tieto účely.

Nebudeme Vaše osobné údaje zdieľať spôsobom nesúvisiacim s vyššie popísaným, než by sme Vám poskytli možnosť vyjadriť nesúhlas či takéto použitie zakázať.

Ako môžem získať prístup k svojim osobným údajom, alebo upraviť svoje osobné údaje?

Pokiaľ navštívte tieto webové stránky a dobrovoľne poskytnete svoje osobné údaje, môžete ich kedykoľvek upraviť, aktualizovať či vymazať. Mali by ste však vedieť, že nie je možné vo všetkých prípadoch informácie v našej databáze kompletne upraviť, či vymazať. Napríklad po uskutočnenej a zaplatenej objednávke, kedy bola platba prevedená bankovým prevodom. Tieto dáta sú viazané k nášmu bankovému účtu, a disponuje nimi priamo banka.

Bezpečnosť dát

Zamestnanci Fashion4VIP sú si vďaka sústavnému tréningu vedomí chrániť súkromie tejto stránky. Obmedzujeme prístup k súkromným a dôverným dátam len tým zamestnancom, ktorí to skutočne potrebujú. K udržaniu úrovne bezpečnosti pravidelne robíme interné aj externé kontroly našich bezpečnostných opatrení a postupov.

Neukladáme si detaily Vašich kreditných kariet, preto je potrebné ich zadávať pri každej novej objednávke. Táto informácia platí pre tú časť našej vnútropodnikovej siete, kde zákazníkom platbu kreditnou kartou umožňujeme.

Vyhlásenie

Táto webová stránka je zostavená internetovým predajcom Fashion4VIP. Zameriava sa na poskytovanie presných informácií a vkladá do toho mnoho úsilia, naši publicisti však nemôžu prijať žiadnu zodpovednosť, čo sa týka chyb či chýbajúcich informácií na webe, alebo jeho podstránkach.

Nie sme zodpovední za prístupnosť týchto webových stránok.

Ak máte otázky či návrhy k nášmu vyhláseniu, kontaktujte nás, prosím, na tejto e-mailovej adrese: customers@fashion4vip.net